Štampa Verzija za štampu

Škola nije obavezna da osigura nastavnike od napada učenika, pa nije odgovorna za naknadu štete koju nastavniku učenik nanese fizičkim napadom na stepeništu škole

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 2003-09-08 Broj: Rev.205/72
Abstrakt:

Odgovornost za štetu pričinjenu nastavniku