Štampa Verzija za štampu

Naknada štete zbog hlada u sadržaju umanjenog prinosa koji predstavlja vrednost plodova koje bi ubrao oštećenik sa svoga zemljišta. U vrednost umanjenog prinosa uračunavaju se materijalni troškovi, vrednost uloženog rada i vrednost koristi od same upotrebe zemljišta u proizvodnji (plodovi) Drugi

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 0000-00-00 Broj: Rev.195/65
Abstrakt: