Štampa Verzija za štampu

"Ima mesta presuđenju stvari po osnovu naknade štete zbog gubitka godišnjih prinosa sa poljoprivrednog zemljišta, samo ukoliko je zemljište obradivao za poljoprivrednu proizvodnju, pa nečijom krivicom vlasnik je sprečen da ga koristi u određenom vremenskom periodu" Drugi

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 0000-00-00 Broj: Rev.195/65
Abstrakt: