Štampa Verzija za štampu

Punomoćnik, kome je dato ovlašćenje za pokretanje bračnog spora, ne može podneti tužbu za razvod braka posle smrti svog vlastodavca

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 1979-04-03 Broj: Rev.193/72
Abstrakt:

Punomoćnik, kome je dato ovlašćenje za pokretanje bračnog spora, ne može podneti tužbu za razvod braka posle smrti svog vlastodavca

Deskriptori: SPOR