Štampa Verzija za štampu

Osnovna škola koja propusti da organizuje potreban nadzor, odgovorna je za štetu koju pričini učenik za vreme odmora

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 2003-09-08 Broj: Rev.169/71
Abstrakt:

odgovornost škole Vrhovni sud Jugoslavije, Rev.169/71 od 00.00.1971