Štampa Verzija za štampu

Društveno - politička zajednica (opština) po načelu uzročnosti odgovara za nastalu štetu milicioneru povređenom u vršenju službe od lica koje se protivilo uredovanju i milicionara udarilo kamenom u glavu i nanelo mu telesnu povredu

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 2003-09-08 Broj: Rev.167/73
Abstrakt:

Odgovornost DPZ za štetu milicioneru Vrhovni sud Jugoslavije, Rev.167/73 od 00.00.1973