Štampa Verzija za štampu

Posebni delovi zgrada mogu biti u prometu, ako predstavljaju posebne stanove ili poslovne prostorije

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 1998-01-01 Broj: Rev.1527/65
Abstrakt:

Vrhovni sud Jugoslavije, Rev.1527/65 od 31.12.1965

Deskriptori: PROMET
Stan; Stanovanje
Etažna svojina na delovima zgrada