Štampa Verzija za štampu

I onda kada je pre prouzrokovanja štete oštećeni svojim postupkom dao povoda štetniku da izvrši protivpravnu radnju, nije mogućno smanjiti odgovornost štetnika za prouzrokovanu štetu, ako postoji vremenska odvojenost između provocirajućeg postupka i prouzrokovanja štete

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 2003-09-13 Broj: Rev.133/70
Abstrakt:

Vrhovni sud Jugoslavije, Rev.133/70 od 00.00.1970