Štampa Verzija za štampu

Kad u krivičnom delu učestvuju dva ili više lica kao saizvršioci, a javni tužilac protiv nekih od njih ne pokrene postupak, ne može saizvršioci protiv kojih je postupak pokrenut, da se pojave u svojstvu oštećenih kao tužilac, u pogledu onih prema kojima postupak nije poveden

Osnov: Krivični zakon Jugoslavije Zakon o krivičnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1997-10-16 Broj: Kž.701/67
Abstrakt:

-

Deskriptori: KZJ022 Saizvršilaštvo