Štampa Verzija za štampu

I za punovažnost ugovora o kupoprodaji službenosti puta potrebna je pismena forma. Takav ugovor može biti sklopljen i preko punomoćnika, koji ima specijalnu pismenu punomoć za to

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 1964-12-31 Broj: Rev.1183/64
Abstrakt: