Štampa Verzija za štampu

U radnjama poslovođe koji o robi datoj na veresiju vodi tačnu evidenciju i naplati je, nema elemenata NESAVESNOG POSLOVANJA U PRIVREDI

Osnov: Krivični zakon Jugoslavije
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 1998-01-31 Broj: pK.8/98
Abstrakt:

Deskriptori: KZJ182 NESAVESTAN RAD U SLUŽBI
Veresija