Štampa Verzija za štampu

Postoji toliko krivičnih dela Izbegavanje davanja izdržavanja, koliko ima korisnika izdržavanja

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 1966-11-11 Broj: Kz.3/66
Abstrakt: