Štampa Verzija za štampu

Krivično delo Davanje lažnog iskaza ne postoji u slučaju iskaza lica koje je oslobođeno dužnosti svedočenja ako nije bilo poučeno da ne mora dati svoj iskaz

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 2003-11-08 Broj: Kž.607/55
Abstrakt:

Deskriptori: KZS206 Davanje lažnog iskaza - Lažno svedočenje