Štampa Verzija za štampu

Staralac postavljen odsutnom licu radi zastupanja u parnici ne može priznati tužbeni zahtev, ako za to a posebno ovlašćenje od organa starateljstva

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 1979-04-03 Broj: Gz.23/70
Abstrakt:

-

Deskriptori: STARALAC/STARATELj