Štampa Verzija za štampu

Supruga koja je doprinosila sticanju imovine, za onoliko koliki je njen udeo u sticanju u braku, ima ista prava kao što bi ih imao i njen suprug. Za nju ne važi pravna pretpostavka da je ono što je stečeno i njenim doprinosom svojina starešine porodične zajednice na čije ime ta imovina vodi već i ima pravo svojine prema sopstvenom udelu u sticanju i za to nije nužno da se taj odnos uredi sporazumom i pismenom ispravkom

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1987-05-21 Broj: Rev.991/86
Abstrakt:

-

Deskriptori: BRAK
Brak; Bračna tekovina