Štampa Verzija za štampu

Ništav je sporazum kojim su vlasnici posebnih delova zgrade i sukorisnici prava trajnog korišćenja zemljišta izvršili fizičku deobu zemljišta u društvenoj svojini ali je dozvoljen o načinu i obimu izvršavanja prava trajnog korišćenja s tim da takvo uređenje uvek ima privremeni karakter

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1998-01-01 Broj: Rev.8/86
Abstrakt:

-

Deskriptori: Zgrada
Fizička deoba; Civilna deoba
KORIŠĆENJE
Etažna svojina na delovima zgrada