Štampa Verzija za štampu

Pravo na naknadu za troškove crnine kao i za venac pripada braći i sestrama i kad nisu živeli u zajedničkom domaćinstvu, tj. ako između njih nije postojala trajnija zajednica života

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1991-03-31 Broj: Rev.765/88
Abstrakt:

-