Štampa Verzija za štampu

Ocenjeno je da nije postojala trajna zajednica života između poginulog i njegove braće (tužilaca) u smislu člana 201. stav 2. ZOO kad su tužioci osnovali svoju porodicu i živeli odvojeno od brata iako su se posle toga međusobno pomagali

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1991-03-31 Broj: Rev.765/88
Abstrakt:

-