Štampa Verzija za štampu

Vlasnik poslužnog dobra može tražiti ukidanje službenosti puta kao nepotrebne, ako do javnog puta postoji takav put kojeg vlasnik povlasnog dobra može lako i uz neznatne troškove osposobiti

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1981-12-31 Broj: Rev.751/81
Abstrakt: