Štampa Verzija za štampu

Na osnovu same činjenice da je opština predala vlasniku drugo zemljište u zamenu za deposedirano zemljište, ne može se smatrati da je među strankama utvrđena naknada davanjem druge nekretnine, jer pravno nije završena zamena bez obzira na posed

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1987-04-29 Broj: Rev.711/87
Abstrakt:

Stoga vlasnik može zahtevati da sud o toj naknadi odluči u vanparničnom postupku