Štampa Verzija za štampu

Predmet deobe kroz koju bi se utvrdilo etažno vlasništvo mogu biti samo pojedini stanovi i pojedine poslovne prostorije, a ne i delovi tih nekretnina

Osnov: Zakon o vanparničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1998-01-01 Broj: Rev.549/82
Abstrakt:

-

Deskriptori: NEKRETNINA
Etažna svojina na delovima zgrada
ZVP153 POSTUPAK DEOBE ZAJEDNIČKE STVARI