Štampa Verzija za štampu

Prigovor prekoračenja ugovorene svote osiguranja (limit) ne može se uspešno isticati - prvi put - tek u reviziji

Osnov: Zakon o osiguranju imovine i lica
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1991-03-31 Broj: Rev.471/89
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZOIL093 Limit osiguranja; najniži iznos osiguravajuće organizacije da plati štetu