Štampa Verzija za štampu

Prema pravnim pravilima imovinskog prava službenost prestaje kad propadne poslužno ili gospodujuće doo, ali čim je zemljište i zgrada povraćeno u pređašnje stanje, službenost zadobiva opet svoju prijašnju snagu

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1972-12-31 Broj: Rev.349/72
Abstrakt: