Štampa Verzija za štampu

Zemljišne službenosti su trajno vezane za povlasno dobro i moraju služiti njegovom ekonomskog iskorišćavanju. One moraju biti objektivno korisne, pa prestanak te objektivne koristi može biti opravdan razlog za ukidanje službenosti

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1978-12-31 Broj: Rev.303/78
Abstrakt: