Štampa Verzija za štampu

Okolnost da je oštećeni upravljao automobilom pod uticajem alkohola ne ukazuje, sama po sebi, da (bezuslovnu) postoji doprinos oštećenog nastanku štete. Između njegove alkoholisanosti i nastanka štete mora da postoji pravno, adekvatna uzročna veza

Osnov: Zakon o radnim odnosima, S.55/96
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1991-03-31 Broj: Rev.2816/87
Abstrakt:

-

Deskriptori: Primena koga propisa; Vremensko važenje propisa
ZRO028 Otpremnina
KOLEKTIVNI UGOVOR