Štampa Verzija za štampu

Kad je predmet izvršenja pokretna stvar koja je zajednička svojina bračnih drugova, a udeo koji pripada bračnom drugu dužnika ne iznosi više od polovine vrednosti stvari, taj bračni drug nema pravo zahtevati da se u pogledu njegovog udela izvršenje proglasi nedopuštenim (čl. 58 ZIP)

Osnov: Zakon o izvršnom postupku Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1996-09-21 Broj: Rev.2738/82
Abstrakt:

-

Deskriptori: BRAK
ZIP058* NEDOPUSTIVOST IZVRŠENJA
ZOSPO019 Etažna svojina; Pravo svojine na posebnom delu zgrade; Stan, poslovna prostorija, garaža