Štampa Verzija za štampu

Za postojanje krivičnog dela ubistva, pri čijem je izvršenju umišljajno doveden u opasnost život još nekog lica, ime tog lica mora da bude navedeno

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1983-12-31 Broj: Kž.36/89
Abstrakt:

Za postojanje krivičnog dela ubistva, pri čijem je izvršenju umišljajno doveden u opasnost život još nekog lica, potrebno je da ova opasnost bude konkretna i da je stvarno nastupila prema određenom licu.

Zato u činjeničnom opisu dela mora biti navedeno lice čiji je život doveden u opasnost protivpravnom radnjom optuženog i način na koji je to učinjeno.

Ako činjenični opis to ne sadrži, takva izreka presude je nerazumljiva, jer joj nedostaje naznačenje svih činjenica i okolnosti koje čine obeležja krivičnog dela koje optuženi oglašen krivim.