Štampa Verzija za štampu

Nije protivan zakonu sporazum kojim suvlasnici menjaju dotadašnju namenu i upotrebu podrumske i tavanske prostorije

Osnov: Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1998-01-01 Broj: Rev.2561/87
Abstrakt:

Presudom Opštinskog suda odbijen je tužbeni zahtev tužioca kojim traže da se tuženi obaveže tuženima omogućiti nesmetano korišćenje 2/3 dela tavanskog i podrumskog prostora u kući.

Iz utvrđenja sudova proizlazi da je prethodnik tuženog od ranijih suvlasnika kupio tačno određeni fizički deo zgrade i da je na taj način postao suvlasnik stana na 1. spratu iste zgrade i tavana iznad tog stana, kao i dela podruma (3/4) koji delovi nisu dostupni korišćenju od strane tužioca, a da su Tužioci, s druge strane od bivših suvlasnika kupili, takođe, fizički određene delove zgrade.

Na osnovu delovi utvrđenja sudova, pravilan je i njihov zaključak, da nije protivan zakonu čl. 5. Zakona o vlasništvu na delovima zgrada ("Sl. l.

SFRJ" br. 43/65 i "N.N br. 52/73) sporazum, koji su raniji suvlasnici sporne zgrade svojom voljom promenili dotadašnju namenu i upotrebu podrumske i tavanske prostorije.

Zbog toga te prostorije ne spadaju zgradi kao celini i ne predstavljaju zajedničko vlasništvo stranaka, jer je tačno fizički određeno vlasništvo između bivših suvlasnika, pa se njihovom sporazumu mora priznati pravna valjanost.

Deskriptori: Stan; Stanovanje
ZOSPO015 Suvlasništvo; upravljanje stvarju; Suvlasnik; Zajednička stvar
Etažna svojina na delovima zgrada
PODRUM