Štampa Verzija za štampu

Rokovi zastarelosti koji važe u odnosu na odgovorno lice, odnose se i na osiguravajuću organizaciju

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1991-03-31 Broj: Rev.254/90
Abstrakt:

-