Štampa Verzija za štampu

Objektivni rok zastarelosti primenjuje se samo u slučaju kad oštećeni nije mogao da sazna za štetu i lice koje je štetu nanelo

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1991-03-31 Broj: Rev.254/90
Abstrakt:

-