Štampa Verzija za štampu

Kad je više lica tuženo zbog naknade štete prouzrokovane motornim vozilom, oni nisu jedinstveni suparničari, ali, smislu člana 201. ZPP, nema smetnji da se spor reši na različite načine prema suparničarima

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1990-04-30 Broj: Rev.2533/82
Abstrakt:

-

Deskriptori: NEPOKRETNOST
Društvena svojina; Društvena imovina
VLASNIŠTVO
Sticanje prava (svojine ili drugih prava)