Štampa Verzija za štampu

Podnosilac krivične prijave koji nije i oštećen krivičnim delom, ne može podneti tužbu

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1997-10-16 Broj: Kž.1698/67
Abstrakt:

-