Štampa Verzija za štampu

Nepokretnost koja je bila predmet ostavinske rasprave, ali je tek kasnije otkrivena njenu tačna katastarska oznaka, nije NAKNADNO PRONAÐENA IMOVINA

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1999-04-01 Broj: Rev.2454/87
Abstrakt:

Time što je u ostavinskom postupku nepokretnosti označena pogrešnim katastarskim oznakama, a bila je predmet ostavinske rasprave, ne može se tvrditi da je po saznanju za tačnu katastarsku oznaku ova nepokretnosti naknadno pronađena.

Naknadno je samo pronađena tačna katastarska oznaka pa se taj nedostatak može ispraviti ispravljanjem naznake u ostavinskom rešenju posle što ostavinski sud tačno identifikuje o kojoj se katastarskoj oznaci radi.

Deskriptori: Nasleđivanje; naslednik
NAKNADNO