Štampa Verzija za štampu

Prevoz traktora s prikolicom umesto prevoza zaprežnih kola nameće stupanj razvitka sredstava koji omogućavaju seljacima lakše obavljanje seljačkih poslova, a danas je opšta pojava zamena zaprežnih kola traktorima, pa se prevoz traktora s prikolicom umesto prevoza zaprežnih kola ne može smatrati proširenjem službenosti u smislu izmene vršenja te službenosti

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1986-12-31 Broj: Rev.2439/86
Abstrakt: