Štampa Verzija za štampu

Protiv pravnosnažne odluke donete u postupku osiguranja revizija nije dopuštena

Osnov: Zakon o parničnom postupku Zakon o izvršnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1996-09-21 Broj: Rev.2394/82
Abstrakt:

-