Štampa Verzija za štampu

ZOO ne definiše opasnu delatnost, već

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima Zakon o preduzećima Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1991-03-31 Broj: Rev.2245/89
Abstrakt:

-