Štampa Verzija za štampu

Nosilac prava doživotnog uživanja šume može posjeći ili ovlastiti drugu osobu da posiječe šumu u granicama uobičajenog iskorišćavanja šume

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1993-02-28 Broj: Rev.223/87
Abstrakt:

-

Deskriptori: ŠUMA/ŠUMARSTVO
UŽIVANJE - DOŽIVOTNO