Štampa Verzija za štampu

Prilikom određivanja visine rente zbog izgubljenog izdržavanja treba uzeti u obzir sva primanja poginulog davaoca pa i terenski dodatak u delu u kom bi ga moga (eventualno) uštedeti a sa tim izdvajati za izdržavanje oštećenih

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1991-03-31 Broj: Rev.222/89
Abstrakt:

-