Štampa Verzija za štampu

Jedan od suparničar nema pravni interes za podnošenje izjave protiv dela presude kojim je odbijen tužbeni zahtev u odnosu na drugog suparničara (osiguravajuću organizaciju) jer ne može osnovano tražiti da se i u odnosu na tu organizaciju donese osuđujuća presuda

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1990-04-30 Broj: Rev.2206/86
Abstrakt:

-