Štampa Verzija za štampu

Izuzeće sudije može se tražiti samo dok on učestvuje u postupku

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 2000-12-06 Broj: Kž.1599/67
Abstrakt:

Ne može se tražiti, ne na pr. posle završenog pretresa

Deskriptori: ZKP039 Razlozi za izuzeće sudije i sudije porotnika