Štampa Verzija za štampu

Na prometnu vrednost utiče okolnost da se nekretnina nalazi u naselju ili na turističkom području, odnosno u blizini saobraćajnica, umjetnih jezera, kanala, melioracionih ili drugih objekata, naknada se umanjuje srazmerno utjecaju tih okolnosti zbog društvenog ulaganja

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1987-10-08 Broj: Rev.179/87
Abstrakt: